Indgiv forslag - Borgere

Del sidens indhold med andre

Benyt denne formular hvis du som borger, patient eller pårørende har forslag til temaer og risikoområder for det sundhedsfaglige tilsyn.

Bemærk: Du skal udfylde ét skema pr. forslag. Vi opfordrer dig til at udfylde så mange af felterne som muligt.

Dit forslag
Eksempelvis: "Medicinhåndtering i almen praksis", "Patientsikkerheden for patienter med nedsat egenomsorg", "Journalføringspraksis"
Beskriv den patientsikkerhedsmæssige problemstilling, som du mener, styrelsen skal se nærmere på:
Beskrivelse af hvilken patientgruppe, som problemfeltet vedrører (f.eks. psykiatriske patienter, kirurgiske patienter, tandlægepatienter mv.). Er der tale om særligt sårbare patienter?
Hvilken patientgruppe handler den patientsikkerhedsmæssige problemstilling om? Eksempelvis: Psykiatriske patienter, kirurgiske patienter, tandlægepatienter mv.
- Hvilken type af behandlingssteder tænker du, at den patientsikkerhedsmæssige problemstilling vedrører? - Vedrører forslaget et bredt udsnit af behandlingsstedstyper, eller afgrænser det sig til særlige behandlingsstedstyper? Eksempelvis: Plejehjem, speciallægepraksis, tandlægepraksis, alment praktiserende læger, fysioterapeuter mv.
Hvilken patientsikkerhedsmæssig effekt forventer du, der kan opnås ved at sætte fokus på området?
Hvis du har anden information, som du tænker, er relevant for styrelsen i forhold til det konkrete forslag, kan du beskrive det nærmere her.
Dine oplysninger
Hvem kan vi kontakt vedrørende forslaget?