Kom med forslag til temaer og områder

Del sidens indhold med andre

Hvis du har forslag til temaer og risikoområder, som det sundhedsfaglige tilsyn skal fokusere på, har du mulighed for at indsende et forslag. Vi ønsker at modtage forslag fra alle dele af sundhedsvæsenet samt fra borgere, patienter og pårørende for at understøtte, at det sundhedsfaglige tilsyn fokuserer på områder, hvor der er risici for patientsikkerheden. Den værdifulde viden, som patienter og pårørende samt aktører i sundhedsvæsenet har, skal inddrages, når temaer og fokusområder for det sundhedsfaglige tilsyn skal besluttes.

Vær opmærksom på, at du i følgende tilfælde ikke kan bruge formularerne

  • Hvis du vil indmelde akutte problemstillinger i forhold til specifikke sundhedspersoner eller behandlingssteder (bekymringshenvendelse). Du kan i stedet finde den relevante information på siden Indgiv bekymringshenvendelse.
  • Hvis du vil klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på patientrettigheder. Du kan i stedet finde den relevante information på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside, www.stpk.dk.
  • Hvis du som sundhedsperson, patient eller pårørende vil rapportere en utilsigtet hændelse. Du kan i stedet finde relevant information og foretage rapportering på siden Utilsigtede hændelser.

Hvem kan indsende forslag?

Du kan – hvad enten du er borger, patient, pårørende, sundhedsperson eller repræsentant for en organisation – indsende forslag til, hvad det sundhedsfaglige tilsyn skal fokusere på.

Hvordan indsender jeg et forslag? 

Hvis du vil indsende et forslag, skal du benytte et af følgende links afhængig af, om du er ’borger/patient/pårørende’ eller ’Organisation/sundhedsperson’ og derefter udfylde formularen:

Hvilke forslag er interessante? 

Vi modtager mange forslag som vedrører klassiske behandlingssteder, såsom hospitaler, almen praksis eller tandlægeklinikker – det er rigtig godt, og dette skal bare fortsættes som hidtil. Men hvis du sidder inde med viden eller forslag, der berører andre områder, der udfører arbejde under sundhedsloven, er dette også særdeles interessant, da viden omkring disse steder og potentielle patientsikkerhedsmæssige problemstillinger ofte er sparsomme.

Hvordan behandles forslaget?

Når du har indsendt dit forslag, vil det blive inddraget i styrelsens samlede prioriteringsproces.

I styrelsen lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier, når vi behandler og prioriterer forslagene:

  • Stor sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare.
  • Store konsekvenser for patientens livskvalitet, funktionsevne og mortalitet.
  • Patientgruppens omfang.
  • Særligt sårbar patientgruppe.
  • Aktualitet – fx i forhold til sundhedsvæsenets udvikling.

Vi modtager mange forslag, hver enkelte forslag bliver overvejet grundigt, men vær opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke giver dig en tilbagemelding i forhold til det forslag, du har indsendt.