Når du ikke får besøg af tilsynet

Del sidens indhold med andre

Samlet set får kun en mindre del af behandlingsstederne og plejeenhederne et tilsynsbesøg et givent år. Men den læring, de tilsynsførende drager af besøgene kommer hele sundhedsvæsenet og ældreområdet til gavn. Der er flere ting, du kan gøre for, at også din arbejdsplads bliver mere sikker for patienterne.

Når du ikke får besøg af tilsynet

 • 1

  Målepunkter

  Du og dine kolleger kan med fordel sætte jer ind i de målepunkter, som tilsynet bruger til at vurdere behandlingssteder og plejeenheder.

  Målepunkterne er specifikke for de forskellige behandlingsstedstyper eller områder.

 • 2

  Indsatser

  Når du har læst målepunkterne, kan det være givtigt at holde et møde, hvor du sammen med dine kollegaer taler om jeres arbejde med de områder, som målepunkterne sætter fokus på. I kan spørge jer selv, om I lever op til målepunkternes standarder. Hvis ikke, så er der brug for en indsats for patientsikkerheden.

 • 3

  Læring

  Vi publicerer løbende inspiration til indsatser baseret på resultaterne af tilsynet. Vi afholder også temadage, seminarer og konferencer baseret på den viden, tilsynet genererer.