Kom med forslag til temaer og områder

Del sidens indhold med andre

Hvis du har forslag til temaer og risikoområder, som det sundhedsfaglige tilsyn eller ældretilsynet skal fokusere på, har du mulighed for at indsende et forslag. Vi ønsker at modtage forslag fra alle dele af sundhedsvæsenet samt fra borgere, patienter og pårørende for at understøtte, at det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet fokuserer på områder, hvor der er risici for patientsikkerheden. Den værdifulde viden, som patienter og pårørende samt aktører i sundhedsvæsenet har, inddrages, når temaer og fokusområder for det sundhedsfaglige tilsyn besluttes.

 

  • Hvis du vil indmelde akutte problemstillinger i forhold til specifikke sundhedspersoner eller behandlingssteder (bekymringshenvendelse). Du kan i stedet finde den relevante information på siden:  Indgiv bekymringshenvendelse.
  • Hvis du vil indgive en bekymring omkring ældrepleje. I stedet kan du anvende denne mulighed: Tryg Ældrepleje 
  • Hvis du vil klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på patientrettigheder. Du kan i stedet finde den relevante information på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside (stpk.dk)
  • Hvis du som sundhedsperson, patient eller pårørende vil rapportere en utilsigtet hændelse. Du kan i stedet finde relevant information og foretage rapportering på siden:  Utilsigtede hændelser.

Hvem kan indsende forslag?

Du kan – hvad enten du er borger, patient, pårørende, sundhedsperson eller repræsentant for en organisation – indsende forslag til, hvad det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet skal fokusere på.

Hvordan indsender jeg et forslag? 

Hvis du vil indsende et forslag, skal du benytte et af følgende links afhængig af, om du er ’borger/patient/pårørende’ eller ’Organisation/sundhedsperson’ og derefter udfylde formularen.

Hvordan behandles forslaget?

Når du har indsendt dit forslag, vil det blive inddraget i styrelsens samlede prioriteringsproces.

I styrelsen lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier, når vi behandler og prioriterer forslagene:

  • Stor sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare.
  • Store konsekvenser for patientens livskvalitet, funktionsevne og mortalitet.
  • Patientgruppens omfang.
  • Særligt sårbar patientgruppe.
  • Aktualitet – fx i forhold til sundhedsvæsenets udvikling.

Vær opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke giver dig en tilbagemelding på det forslag, du har indsendt.