Strategisk følgegruppe

Del sidens indhold med andre

 

Strategisk følgegruppe for Ældretilsynet

Strategisk Følgegruppe har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementering og udvikling af ældretilsynet.

Læs kommissorium for Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet.

Sammensætning

Strategisk følgegruppe for ældretilsynet består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for Ældretilsynet

Alzheimerforeningen: Bente Møgelhøj 
Dansk Erhverv: Rasmus Larsen Lindblom
Dansk Industri: Felix Dalker
Dansk Sygepleje Selskab: Ingris Lysholdt
Dansk Sygeplejeråd: Mette Marie Kyed
Danske Fysioterapeuter: Gurli Petersen 
Danske Patienter repræsentant - Alzheimerforeningen: Anne Knudsen
Danske Patienter repræsentant - Parkinsonforeningen: Lea Munk Staugaard
Danske Regioner: Rikke Gravlev Poulsen
Danske Seniorer: Lisbeth E. Knudsen 
Danske Ældreråd: Trine Toftegaard Lund
Ergoterapeutforeningen De Ergoterapifaglige Selskaber: Tina Solveig Koch
Fag og Arbejde (FOA): Amalie Dam-Hansen 
KA Pleje: Claus Bunk
KL: Sophie Leth-Møller 
KL, Greve: Marianne Mouritsen Jensen
KL, Helsingør: Jeanett Struck Müller
KL, Hillerød: Jeanette Hjermind
KL, Svendborg: Charlotte Gjørup
KL, Aalborg: Iben Christensen
Kost og Ernæringsforbundet: Karen Leth
Praktiserende Lægers Organisation: Karsten Rejkjær Svendsen
Selveje Danmark: Louise Dybdal
Socialstyrelsen: Jesper Dan Jensen
Styrelsen for Patientsikkerhed: Anette Lykke Petri
Styrelsen for Patientsikkerhed: Ann-Christina Dahlgaard
Sundheds- og Ældreministeriet: Anne Louise Nyegaard Hellen 

Sundhedsstyrelsen: Mads Biering la Cour
Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt
Ældre Sagen: Nina Bruun

Møder i Strategisk Følgegruppe