Strategisk følgegruppe

Del sidens indhold med andre

Der findes to strategiske følgegrupper, som rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed via eksterne medlemmer både i forhold til det sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsynet.

Strategisk følgegruppe for sundhedsfagligt tilsyn

Formålet med den strategiske følgegruppe er at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter i regi af det sundhedsfaglige tilsyn. Derudover bidrager den strategiske følgegruppe til vurderingen af resultaterne af de iværksatte tilsyn og læringsaktiviteter.

Læs mere om baggrunden for strategisk følgegruppe i Kommissorium for Strategisk Følgegruppe.

Sammensætning

Strategisk Følgegruppe består af relevante aktører på sundhedsområdet herunder KL, Danske Regioner, Lægeforeningen og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter for det sundhedsfaglige tilsyn

Ansatte Tandlægers Organisation: Irene Lund
Dansk Kiropraktor Forening: Henrik Wulff Christensen
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Inge Kristensen
Dansk Sygeplejeråd og De Sygeplejefaglige Selskaber: Ole Toftdal Sørensen
Dansk Tandplejerforening: Susanne Oldenburg
Danske Bandagister: Mads Harbo
Danske Bioanalytikere: Gitte Marie Henriksen
Danske Fodterapeuter: Jesper Farbøl
Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi: Gurli Pedersen
Danske Handicaporganisationer: Knud Kristensen
Danske Handicaporganisationer: Theis Bacher
Danske Patienter: Anja Petersen
Danske Patienter: Birgitte Vølund
Danske Patienter: Erik Frandsen
Danske Patienter: Lotte Linnemann Rønfeldt
Danske Regioner: Emilie E. Winther
Dasys: Ninna Uhrlund
De private sociale tilbud, LOS: Michael Graatang
Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutforeningens faglige selskaber: Ulla Garbøl
Fag og Arbejde, FOA: Jakob Bro
Foreningen for Praktiserende Speciallæger: Torben Grube Christensen
Jordemoderforeningen: Lillian Bondo
KL: Lise Holten
KL: Louise Dybdal
Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet: Mie Lauwersen
Kommunal repræsentant - Roskilde: Tessa Fleishcer
Kommunal repræsentant - Vejle: Mette Mosebo Lund
Kommunal repræsentant - Aalborg: Annie S. Nørgaard
Kommunal repræsentant - Gladsaxe: Mette Thoms
Landsforeningen af Kliniske tandteknikere: Kim Rasmussen
Lægeforeningen: Anna Mette Nathan
Lægemiddelstyrelsen: Merete Hermann
Lægevidenskabelige Selskaber: Jeanett Bauer
Optikerforeningen: Per Michael Larsen
Patienterstatningen: Kim Lyngby Mikkelsen
PLO: Dennis Staahltoft
Praktiserende Lægers Organisationer: Trine Jeppesen
Praktiserende Tandlægers Organisation: Jens Krogsgaard
Radiograf Rådet: Christian G. Hansen

Strategisk følgegruppe for Ældretilsynet

Strategisk Følgegruppe har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementering og udvikling af ældretilsynet.

Læs kommissorium for Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet.

Sammensætning

Strategisk følgegruppe for ældretilsynet består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter for Ældretilsynet

Alzheimerforeningen: Bente Møgelhøj 
Dansk Erhverv: Rasmus Larsen Lindblom
Dansk Industri: Felix Dalker
Dansk Sygeplejeråd: Mette Marie Kyed
Dansk Sygepleje Selskab: Melanie Clivaz-Nielsen
Danske Fysioterapeuter: Gurli Petersen 
Danske Handicaporganisationer: Sidsel Torp Baumann
Danske Patienter repræsentant - Alzheimerforeningen: Anne Knudsen
Danske Patienter repræsentant - Parkinsonforeningen: Lea Munk Staugaard
Danske Regioner: Rikke Gravlev Poulsen
Danske Seniorer: Lise Acthon
Danske Ældreråd: Lisbeth Marie Grøndahl
Ergoterapeutforeningen: Lotte Hemmingsen
FOA: Mie Andersen
KA Pleje: Claus Bunk
KL: Fie Kjær Brinkmann
Kommunal repræsentant – Greve: Marianne Mouritsen Jensen
Kommunal repræsentant – Helsingør: Jeanett Struck Müller
Kommunal repræsentant – Hillerød: Jeanette Hjermind
Kommunal repræsentant – Sønderborg: Charlotte Gjørup
Kommunal repræsentant - Aalborg: Iben Christensen
Kost og Ernæringsforbundet: Karen Leth
Praktiserende Lægers Organisation: Karsten Rejkjær Svendsen
Selveje Danmark: Jon Thorlacius Krog
Socialstyrelsen: Jesper Dan Jensen
Styrelsen for Patientsikkerhed: Anne Marie Vangsted
Sundheds- og Ældreministeriet: Anne Louise Nyegaard Hellen
Sundhedsstyrelsen: Lone Thomsen 
Ældre Sagen: Nina Bruun
Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt

Møder i Strategisk Følgegruppe