Strategisk følgegruppe

Del sidens indhold med andre

Der findes to strategiske følgegrupper, som rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed via eksterne medlemmer både i forhold til det sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsynet.

Strategisk følgegruppe for sundhedsfagligt tilsyn

Formålet med den strategiske følgegruppe er at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter i regi af det sundhedsfaglige tilsyn. Derudover bidrager den strategiske følgegruppe til vurderingen af resultaterne af de iværksatte tilsyn og læringsaktiviteter.

Læs mere om baggrunden for strategisk følgegruppe i Kommissorium for Strategisk Følgegruppe.

Sammensætning

Strategisk Følgegruppe består af relevante aktører på sundhedsområdet herunder KL, Danske Regioner, Lægeforeningen og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for det sundhedsfaglige tilsyn

Ansatte Tandlægers Organisation: Irene Lund

Dansk Kiropraktor Forening: Henrik Wulff Christensen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Inge Kristensen

Dansk Sygeplejeråd og De Sygeplejefaglige Selskaber: Janne Due Sommerset

Dansk Tandplejerforening: Chamilla Palvad

Danske Bandagister: Mads Harbo

Danske Bioanlytikere: Gitte Marie Henriksen

Danske Fodterapeuter: Jesper Farbøl

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi: Gurli Petersen

Danske Handicaporganisationer: Knud Kristensen

Danske Handicaporganisationer: Torben Kajberg

Danske Patienter: Anja Petersen

Danske Patienter: Birgitte Vølund

Danske Patienter: Erik Frandsen

Danske Patienter: Lotte Linnemann Rønfeldt 

Danske Regioner: Margrethe Eberth

DASYS: Ninna Uhrlund

De private sociale tilbud, LOS: Michael Graatang

Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutforeningens faglige selskaber: Ulla Garbøl

Fag og Arbejde, FOA: Amalie Dam-Hansen 

Foreningen for Praktiserende Speciallæger: Ikke udpeget

Jordemoderforeningen: Anne-Mette Schroll

KL: Lise Holten

KL:Frederikke Leo Fleischer

Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet: Mie Lauwersen

Kommunal repræsentant - Roskilde: Hanne Rønn

Kommunal repræsentant - Vejle: Mette Mosebo Lund

Kommunal repræsentant - Aalborg: Annie S. Nørgaard

Kommunal repræsentant Gladsaxe:Steen Rank Petersen

Landsforeningen af Kliniske tandteknikere: Kim Rasmussen

Lægeforeningen: Anna Mette Nathan 

Lægemiddelstyrelsen: Merete Hermann

Lægevidenskabelige Selskaber: Jeanett Bauer 

Optikerforeningen: Per Michael Larsen

Patienterstatningen: Kim Lyngby Mikkelsen

PLO: Dennis Staahltoft

Praktiserende Lægers Organisation: Trine Jeppesen

Praktiserende Tandlægers Organisation: Jens Krogsgaard 

Radiograf Rådet: Christian G. Hansen

Reddernes Udviklingssekretariat: Nina Bach Ludvigsen

Region Hovedstaden: Dorte Bagger

Region Midtjylland: Mette Kjølby

Region Nordjylland: Jens Ravnholt

Region Sjælland: Anja Manby Kramper

Region Syddanmark: Rasmus Høj Rosenkrands 

Selveje Danmark: Louise Dybdal

Socialstyrelsen: Monica Gundal Ringsby-Brandt

Styrelsen for Patientklager: Jan Greve

Styrelsen for Patientsikkerhed: Anette Lykke Petri

Sundheds- og Ældreministeriet: Mette Tuborg Heydenreich

Sundhedsstyrelsen: Mikkel Bruun Pedersen

Tandlægeforeningen: Torben Steen Schønwald

Ældresagen: Rikke Hamfeldt

Strategisk følgegruppe for Ældretilsynet

Strategisk Følgegruppe har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementering og udvikling af ældretilsynet.

Læs kommissorium for Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet.

Sammensætning

Strategisk følgegruppe for ældretilsynet består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for Ældretilsynet

Alzheimerforeningen: Bente Møgelhøj 
Dansk Erhverv: Rasmus Larsen Lindblom
Dansk Industri: Felix Dalker
Dansk Sygepleje Selskab: Ingris Lysholdt
Dansk Sygeplejeråd: Mette Marie Kyed
Danske Fysioterapeuter: Gurli Petersen 
Danske Patienter repræsentant - Alzheimerforeningen: Anne Knudsen
Danske Patienter repræsentant - Parkinsonforeningen: Lea Munk Staugaard
Danske Regioner: Rikke Gravlev Poulsen
Danske Seniorer: Lisbeth E. Knudsen 
Danske Ældreråd: Trine Toftegaard Lund
Ergoterapeutforeningen De Ergoterapifaglige Selskaber: Tina Solveig Koch
Fag og Arbejde (FOA): Amalie Dam-Hansen 
KA Pleje: Claus Bunk
KL: Sophie Leth-Møller 
KL, Greve: Marianne Mouritsen Jensen
KL, Helsingør: Jeanett Struck Müller
KL, Hillerød: Jeanette Hjermind
KL, Svendborg: Charlotte Gjørup
KL, Aalborg: Iben Christensen
Kost og Ernæringsforbundet: Karen Leth
Praktiserende Lægers Organisation: Karsten Rejkjær Svendsen
Selveje Danmark: Louise Dybdal
Socialstyrelsen: Jesper Dan Jensen
Styrelsen for Patientsikkerhed: Anette Lykke Petri
Styrelsen for Patientsikkerhed: Ann-Christina Dahlgaard
Sundheds- og Ældreministeriet: Anne Louise Nyegaard Hellen 

Sundhedsstyrelsen: Mads Biering la Cour
Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt
Ældre Sagen: Nina Bruun

Møder i Strategisk Følgegruppe