Strategisk følgegruppe

Del sidens indhold med andre

Der findes to strategiske følgegrupper, som rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed via eksterne medlemmer både i forhold til det sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsynet.

Strategisk følgegruppe for sundhedsfagligt tilsyn

Formålet med den strategiske følgegruppe er at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter i regi af det sundhedsfaglige tilsyn. Derudover bidrager den strategiske følgegruppe til vurderingen af resultaterne af de iværksatte tilsyn og læringsaktiviteter.

Læs mere om baggrunden for strategisk følgegruppe i Kommissorium for Strategisk Følgegruppe.

Sammensætning

Strategisk Følgegruppe består af relevante aktører på sundhedsområdet herunder KL, Danske Regioner, Lægeforeningen og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for det sundhedsfaglige tilsyn

Ansatte Tandlægers Organisation: Irene Lund

Dansk Kiropraktor Forening: Henrik Wulff Christensen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Inge Kristensen

Dansk Sygeplejeråd og De Sygeplejefaglige Selskaber: Janne Due Sommerset

Dansk Tandplejerforening: Chamilla Palvad

Danske Bandagister: Mads Harbo

Danske Bioanlytikere: Gitte Marie Henriksen

Danske Fodterapeuter: Jesper Farbøl

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi: Gurli Petersen

Danske Handicaporganisationer: Knud Kristensen

Danske Handicaporganisationer: Theis Bacher

Danske Patienter: Anja Petersen

Danske Patienter: Birgitte Vølund

Danske Patienter: Erik Frandsen

Danske Patienter: Lotte Linnemann Rønfeldt 

Danske Regioner: Maj-Britt Juhl Poulsen 

DASYS: Ninna Uhrlund

De private sociale tilbud, LOS: Michael Graatang

Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutforeningens faglige selskaber: Ulla Garbøl

Fag og Arbejde, FOA: Amalie Dam-Hansen 

Foreningen for Praktiserende Speciallæger: Torben Grube Christensen 

Jordemoderforeningen: Lillian Bondo

KL: Lise Holten

KL: Louise Dybdal

Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet: Mie Lauwersen

Kommunal repræsentant - Roskilde: Tessa Fleishcer

Kommunal repræsentant - Vejle: Mette Mosebo Lund

Kommunal repræsentant - Aalborg: Annie S. Nørgaard

Kommunal repræsentant Gladsaxe: Katrine Penelope Holst

Landsforeningen af Kliniske tandteknikere: Kim Rasmussen

Lægeforeningen: Anna Mette Nathan 

Lægemiddelstyrelsen: Merete Hermann

Lægevidenskabelige Selskaber: Jeanett Bauer 

Optikerforeningen: Per Michael Larsen

Patienterstatningen: Kim Lyngby Mikkelsen

PLO: Dennis Staahltoft

Praktiserende Lægers Organisation: Trine Jeppesen

Praktiserende Tandlægers Organisation: Jens Krogsgaard 

Radiograf Rådet: Christian G. Hansen

Strategisk følgegruppe for Ældretilsynet

Strategisk Følgegruppe har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementering og udvikling af ældretilsynet.

Læs kommissorium for Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet.

Sammensætning

Strategisk følgegruppe for ældretilsynet består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for Ældretilsynet

Alzheimerforeningen: Bente Møgelhøj 
Dansk Erhverv: Rasmus Larsen Lindblom
Dansk Industri: Felix Dalker
Dansk Sygepleje: Selskab Melanie Clivaz-Nielsen
Dansk Sygeplejeråd: Mette Marie Kyed
Danske Fysioterapeuter: Gurli Petersen 
Danske Patienter repræsentant - Alzheimerforeningen: Anne Knudsen
Danske Patienter repræsentant - Parkinsonforeningen: Lea Munk Staugaard
Danske Regioner: Rikke Gravlev Poulsen
Danske Seniorer: Lisbeth E. Knudsen 
Danske Ældreråd: Lisbeth Marie Grøndahl
Ergoterapeutforeningen De Ergoterapifaglige Selskaber: Tina Solveig Koch
Fag og Arbejde (FOA): Amalie Dam-Hansen 
KA Pleje: Claus Bunk
KL: Sophie Leth-Møller 
KL, Greve: Marianne Mouritsen Jensen
KL, Helsingør: Jeanett Struck Müller
KL, Hillerød: Jeanette Hjermind
KL, Svendborg: Charlotte Gjørup
KL, Aalborg: Iben Christensen
Kost og Ernæringsforbundet: Karen Leth
Praktiserende Lægers Organisation: Karsten Rejkjær Svendsen
Selveje Danmark: Jon Thorlacius Krog
Socialstyrelsen: Jesper Dan Jensen
Styrelsen for Patientsikkerhed: Anne Marie Vangsted
Sundheds- og Ældreministeriet: Anne Louise Nyegaard Hellen 
Sundhedsstyrelsen: Mads Biering la Cour
Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt
Ældre Sagen: Nina Bruun

Møder i Strategisk Følgegruppe