Sagkyndige rådgivere

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har tilknyttet faste sagkyndige rådgivere inden for de specialiserede fagområder. 

De hjælper med at overvåge udviklingen inden for hver deres fagområde, rådgiver i enkeltsager og deltager i udvalgsarbejde og ved forberedelse af love.

De sagkyndige rådgivere er ansat for en periode på tre år ad gangen.

De sagkyndige rådgivere er

Akut medicin & anæstesiologi, Lars Rasmussen, professor, overlæge, dr.med.

Almen Medicin, Peter Gaardbo Simonsen, praktiserende læge

Dermatologi, Merete Hædersdal, professor, overlæge, PhD, DMSc

Gynækologi & obstetrik, Morten Beck Sørensen, Overlæge, PhD 1.

Intern medicin, Ole Haagen Nielsen, professor, overlæge, dr. med.

Kirurgi, Jacob Rosenberg, Professor, overlæge, dr.med.

Klinisk immunologi, Jørgen Georgsen, ledende overlæge

Neurologi, Christian Pilebæk Hansen, Klinikchef, overlæge, dr. med.

Odontologi, Ole Hovgaard Klinikleder, tandlæge, PhD

Oftalmologi, Toke Bek, Professor, ledende overlæge, dr.med.

Ortopædkirurgi, Marianne Breddam, overlæge, MHH

Plastikkirurgi herunder kosmetisk kirurgi, Steen Matzen, ledende overlæge, dr.med.

Psykiatri, Jimmi Nielsen, professor, overlæge, dr. med

Radiologi, Henrik S. Thomsen, klinisk professor, overlæge dr.med.