Målepunkter og refleksionspunkter

Del sidens indhold med andre

Et målepunkt omfatter et forhold i den sundhedsfaglige behandling eller administration, som kan have betydning for patientsikkerheden, og som de tilsynsførende kigger efter, når de kommer på besøg. Det kan fx være forhold vedrørende journalføring og medicinhåndtering. Refleksionspunkterne vedrører også forhold, der har betydning for patientsikkerhed, men indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet eller i tilsynsrapporten for det enkelte behandlingssted. Refleksionspunkterne er et supplement til målepunkterne, hvor styrelsen har mulighed for at gøre opmærksom på forhold, som er vigtige eller hvor styrelsen kan få viden med tilbage om forhold, der er vanskelige at gøre patientsikre, og som måske kræver en særlig læringsindsats eller ændret lovgivning.

Se hvilke steder vi går planlagt sundhedsfagligt tilsyn, og klik dig videre til målepunkter og refleksionspunkter for de udvalgte behandlingssteder.

I listen finder du målepunkter og refleksionspunkter for udvalgte behandlingssteder fra 2017 - 2022.