Målepunkter og refleksionspunkter

Del sidens indhold med andre

Et målepunkt er et forhold i den sundhedsfaglige behandling eller administration, som kan have betydning for patientsikkerheden, og som de tilsynsførende kigger efter, når de kommer på besøg. Det kan fx være forhold vedrørende journalføring og medicinhåndtering. Refleksionspunkterne vedrører de forhold, der har betydning for patientsikkerhed, men indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet eller i tilsynsrapporten for det enkelte behandlingssted. Refleksionspunkterne er et supplement til målepunkterne.

Se hvilke steder vi går planlagt sundhedsfagligt tilsyn i 2020, og bliv klogere på målepunkter og refleksionspunkter for de udvalgte behandlingssteder.

I listen finder du målepunkter og refleksionspunkter for udvalgte behandlingssteder fra 2017 - 2019.