Erfaringsopsamlinger

Del sidens indhold med andre

Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ikke stå alene. Det er styrelsens mål, at både de behandlingssteder og plejeenheder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, styrelsen og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter og af tilsynet generelt.

Erfaringer fra tilsyn

Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ikke stå alene. Det er vores mål, at både de behandlingssteder og plejeenheder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden.

Erfaringer fra private behandlingssteder

Der er gået tilsyn på private behandlingssteder fra slutningen af 2012 til og med midten af 2016. På baggrund af tilsynsbesøgene har vi udarbejdet en række rapporter som en videns- og erfaringsopsamling.

Rapporternes formål er både at beskrive og kommentere målopfyldelsen af de anvende målepunkter, samt at afdække områder, hvor der er behov for en styrket indsats for patientsikkerheden.