Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn (RUT)

Del sidens indhold med andre

 

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om læring og udvikling af tilsynet.

Læs kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn

Sammensætning

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Repræsentanter for Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn

Dansk Erhverv: Elin Nielsen-Gehrt

Dansk Industri: Felix Dalker

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Vibeke Rischel

Danske Handicaporganisationer: Sif Holst

Danske Patienter: Nis Peter Nissen

Danske Regioner: Erik Jylling

DSR: Annemette Sidenius

FOA: Amalie Dam-Hansen

Horsens Kommune (udpeget af KL): Charlotte F. Gjørup

KL: Hanne Agerbak

Lægeforeningen: Mette Touborg Heydenreich

Patienterstatningen: Karen-Inger Bast

Region Midtjylland: Nette Fjord Nielsen

SIND: Bente Helms

Social- og Ældreministeriet: Benjamin Haslund-Krog

Sundhedsministeriet: Ulrich Stigaard Jensen

Tandlægeforeningen: Ole Marker

Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt

 

Møder i Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn