Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn (RUT)

Del sidens indhold med andre

 

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om læring og udvikling af tilsynet.

Læs kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn

Sammensætning

Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Repræsentanter

Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Danske Handicaporganisationer

Danske Patienter

Danske Regioner

DSR

FOA

Odense Kommune (udpeget af KL)

KL

Lægeforeningen

Patienterstatningen

Region Midtjylland

SIND

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Tandlægeforeningen

Ældre Sagen

Møder i Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn