Udstedelse af ligpas

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Ligpas udstedes af enhederne for Tilsyn og Rådgivning. I de tilfælde, hvor et lig skal transporteres til et andet land, kræves der et ligpas.

Når enhederne for Tilsyn og Rådgivning udsteder ligpas skal følgende dokumenter foreligge. Alle spørgsmål i forbindelse hermed rettes til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed for Tilsyn og Rådgivning i den region, der skal udstede ligpasset.

Vejledning til bedemænd

1. Lægelige oplysninger fra dødsattest

Lægen, der har udfyldt dødsattesten, skal printe hele dødsattesten og herpå anføre:

  • om afdøde led af smittefarlig sygdom
  • læseligt navn og stempel, dato og underskrift.

Oplysningerne på dødsattestens side 2 er fortrolige. For at lægen overholder sin tavshedspligt overfor afdøde og ikke udleverer personfølsomme oplysninger til tredjepart, skal dødsattesten udleveres i en lukket/forseglet kuvert til bedemanden. Denne lukkede kuvert skal afleveres uåbnet til den modtagende tilsyn- og rådgivningsenhed i styrelsen. 

Hvis der undtagelsesvist ikke er udfærdiget en elektronisk dødsattest, skal lægen tage kopi af side 2 af den håndskrevne papirdødsattest og herpå anføre

  • om afdøde led af en smittefarlig sygdom,
  • at kopien er i overensstemmelse med originalen,
  • læseligt navn og stempel, dato og underskrift.

Kopien udleveres i en lukket/forseglet kuvert til bedemanden. 

2. Bekræftelse på dødsanmeldelse

Udskrift af begravelsesmyndighedens afgørelse på 'Anmodning om Begravelse og Ligbrænding' som attestation for at dødsfaldet er blevet anmeldt til begravelsesmyndigheden. 

3. Anmodning fra bedemandsfirmaet om tilladelse til transport af lig til udlandet, herunder kistens beskaffenhed

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

4. Loddeattest for zinkkister

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Zinkkiste er ikke nødvendig, med mindre den, der står for transporten, kræver det. Kisten skal dog være tæt og solid.

5. Balsameringsattest – hvis liget skal transporteres med fly

Underskrevet af bedemandsfirmaet.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Balsamering ved flytransport er ikke nødvendig – med mindre den der står for transporten kræver det.

6. Særligt vedrørende Færøerne

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at Færøerne i relation til Bekendtgørelsen om behandling af lig, nr. 152 af 1983, herunder transport af lig, er at anse for Danmark.

7. Ligpas kræves ikke ved transport

Ligpas kræves ikke ved transport af aske til eller fra udlandet.

Ligpas kræves ikke ved transport af lig inden for Danmarks Riges grænser. Det kræves heller ikke ved transport til Færøerne eller ved transport til og fra Bornholm via Sverige.

Ligpas kræves dog til Grønland.

Legalisering

Legalisering af lægeattester, ligpas mv. er siden den 1. januar 2007 blevet varetaget alene af udenrigsministeriet.

Du kan læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside under legalisering.