Tilladelse til import og eksport i særlige tilfælde

Del sidens indhold med andre

Vi kan godkende, at der i særlige tilfælde sker import og eksport af specifikke væv og celler direkte fra udtagningsstedet til modtageren med henblik på omgående transplantation eller varetagelse af andre tvingende behandlingsbehov, jf. kapitel 3, § 10 i vævsloven.

Sådan behandles ansøgninger

Ansøgningen behandles normalt samme dag, hvis den modtages inden kl. 12 på en hverdag. I akutte tilfælde er det dog også muligt at opnå godkendelse ved at ringe til os.

Der udstedes en godkendelse. Godkendelsen giver ret til import eller eksport direkte fra udtagningsstedet til den behandlende afdeling. Godkendelse må kun anvendes til det ene specifikke formål der er ansøgt om. Ansøgeren er ansvarlig for at relevante krav i vævsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af denne overholdes.