Indberet årlige aktiviteter for væv og celler

Del sidens indhold med andre

Årlige aktiviteter

Vævscentre skal ifølge vævslovens §15 føre registre over deres aktiviteter, der årligt skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. De indsamlede data indgår i en rapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på baggrund af de indberettede data.

Deadline for indberetning af årlige aktiviteter er den 1. marts i det efterfølgende år (vævsbekendtgørelsen §9).

Bemærk! Når du har udfyldt excel-arket, som du finder via nedenstående link, skal du indsende det vedhæftet i en e-mail med overskriften ’Indberetning af årlige aktiviteter (årstal) for (vævscenternavn)’ til e-mailadressen: blodvaevceller@stps.dk

Indberet aktiviteter med humane væv og celler for 2022