Indberet aktiviteter

Del sidens indhold med andre

Årlige aktiviteter

Vævscentre skal ifølge vævslovens §15 føre registre over deres aktiviteter, der årligt skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. De indsamlede data indgår i en rapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på baggrund af de indberettede data.

Indberet aktiviteter med humane væv og celler for 2021