Tilladelse til at håndtere blod og blodkomponenter

Del sidens indhold med andre

Alle blodcentre/depoter skal have en gyldig tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne håndtere blod og blodkomponenter, når anvendelsesformålet er transfusion til behandling af mennesker.

Styrelsen for Patientsikkerhed har implementeret et periodisk og risikobaseret inspektionsprogram til kontrol og overvågning af alle blodcentre/depoter for at sikre, at de lever op til kravene i bekendtgørelsen om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed.

Ændringer i blodbankvirksomheden

Alle blodcentre har pligt til at informere Styrelsen for Patientsikkerhed om væsentlige ændringer til deres eksisterende tilladelse, før implementeringsdatoen.

Ændringer i blodbankvirksomheder skal indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende skema:

Indgiv ændringer i blodbankvirksomhed

Nedenfor kan du se hvilke ændringer, der skal indgives.

Væsentlige ændringer

Væsentlige ændringer i den eksisterende tilladelse til at føre blodbankvirksomhed efter blodforsyningsloven § 6 skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Eksempler på dette er:

  • Ny ansvarlig person ønskes godkendt
  • Blodcenter/blodbank ophører
  • En specifik aktivitet i tilladelsen ophører (f.eks. tapning)

Andre ændringer

Vi vil også gerne orienteres, når der sker andre ændringer i blodbankvirksomheden, som f.eks. indførsel af aferesetapning, bestråling af blod, nedfrysning/optøning af plasma m.m., dette er dog ikke et krav.