Rensning af blod kræver forskning

Del sidens indhold med andre

Oprensning af bakterier i donorblod, såkaldt patogenreduktion, kan forringe de aktive bestanddele i donorbold og vil koste så meget at indføre, at der er behov for yderligere forskning. Det er konklusionen i en ny udredning fra Styrelsen for Patientsikkerhed ”Status for patogenreduktion af blodkomponenter”, som gennemgår en række af de mest udbredte teknikker til at rense donorblod for bakterier.

Smitte med bakterie fra donors hud til en blodportion, såkaldt kontaminering, er i dag den vigtigste begrundelse for at indføre patogenreduktion. Frygten er, at nye vira og bakterier kan sprede sig gennem donorblod inden smitten bliver fundet. Målet er derfor at finde metoder, der fjerner smittekim fra blodkomponenter uden at teknikkerne skader kvaliteten af det blod, som patienten får. Der er i den sammenhæng grund til at fremhæve, at det bedste værn mod smitte ved transfusion, er at undgå transfusion.

Der er i dag mangelfuld viden om patogenreduktions indflydelse på blodpladernes evne til at størkne blod og styrke karvæggen. Undersøgelser tyder på at disse egenskaber hos blodpladerne svækkes ved patogenreduktion. Det er derfor afgørende at sikre, at blodplader, der har igennem patogenreduktion, har samme biologiske egenskaber som konventionelle blodplader. Det er kun muligt at patogenreducere blodplader og plasma og ikke de røde blodceller, som vel er den væsentligste bestanddel i donorblod.

Det hører med til billedet at en intensiveret bakteriologisk testning, som er væsentligt billigere, kan yde samme beskyttelse som patogenreduktion.

Formålet med udredningen er at rådgive beslutningstagere på alle niveauer, og udredningen indeholder en gennemgang af de markedsførte metoder, herunder fordele, ulemper og nettoomkostninger ved tilbageholdelse af plasma til transfusion. Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at en anbefaling af patogenreduktion bør afvente yderligere kliniske studier – Styrelsen for Patientsikkerheds Transfusionsmedicinske Råd følger udviklingen.