Blod - Transfusionsmedicin

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har nedsat et Transfusionsmedicinsk råd, som rådgiver styrelsen i spørgsmål vedrørende brug af blod og blodprodukter, retningslinier for donorscreening og vejledning om donortapning mv.

Blodforsyningsloven, som trådte i kraft den 1. maj 2005, har til formål at fremme selvforsyning i Danmark med humant blod og dele af blod (blodkomponenter), der afgives til behandlingsformål, at sikre, at humant blod og blodkomponenter afgives frivilligt og uden betaling, og at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til humant blod og blodkomponenter til behandlingsformål og dermed beskytte patienter mod overførsel af sygdom.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet regler for sikkerhed i forbindelse med bloddonation, herunder regler for testning af blod og blodkomponenter, undersøgelse af og udvælgelse af donorer af blod og blodkomponenter samt de oplysninger, der skal gives til og indhentes fra donorer af blod og blodkomponenter.

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (Blodforsyningsloven - nr. 295 af 24. april 2005)

Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (nr. 366 af 23. april 2012)

Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (nr. 9013 af 20. december 2011)

Vejledning om blodtransfusion (nr. 9038 af 15. januar 2015)