Om blodtransfusion

Del sidens indhold med andre

Blodtransfusion er processen med at overføre fuldblod eller specifikke blodkomponenter (fx erytrocytter, blodplader, plasma) fra en person til en anden. Blodtransfusioner er ofte livreddende i de tilfælde, hvor blodtabet skyldes traumer, eller kan spille en kritisk rolle under operation ved at erstatte blodtab.

Yderligere kan transfusion af blodkomponenter kompensere for akutte symptomer på visse sygdomme eller bivirkninger af nogle behandlinger (f.eks. infusion af blodplader i tilfælde af fx leukæmi). De kan også anvendes til at behandle forskellige arvelige kroniske blodsygdomme, såsom alvorlig anæmi eller thalassæmi. Blødere kræver også hyppige transfusioner af koagulationsfaktorer. Disse, med andre proteiner som albumin eller immunglobulin stammer fra humant plasma og er ofte fremstillet af den farmaceutiske industri. Disse og andre behandlinger er baseret på blod og blodkomponenter, som er frvillige og ubetalte bloddonorer.

Før blodtransfusion

I forbindelse med donation af blod og blodkomponenter findes der en række regler for sikkerheden, udover en omfattende test, samt oplysninger, der skal gives til og indhentes fra donorer.

Information til donorer er beskrevet i to pjecer, én om blodtapning og blodtransfusion samt én om hiv og leverbetændelse.

Pjecen: Til dig, der skal donere blod er henvendt til donorer. Pjecen beskriver blandt andet, hvordan en bloddonation foregår, og informerer om risiko for smitte. Pjecen beskriver desuden kort blodets egenskaber og oplyser om, hvad der sker ved tapning og blodtransfusion.

Indikation for transfusion med blodkomponenter 2014 af NKR (National Klinisk Retningslinjer)