Foreløbig - In­dbe­ret­nin­g af alvorlig utilsigtet hændelse ved tapning, testning osv. af blod/blodkomponenter

Del sidens indhold med andre

Indberetningen
Hændelsen
Send indberetning