Endelig - Bekræftelse af alvorlig utilsigtet hændelse ved tapning, testning osv. af blod/blodkomponenter

Del sidens indhold med andre

Indberetningen
Sagsnr. fremgår af den kvitterings-email, du modtag, da du først indberettede hændelsen.
Hændelsen
Send indberetning
Når du sender en ansøgning om aktindsigt, registrerer vi oplysninger om dig. Læs mere om vores behandling af personoplysninger.