Årsredegørelse

Del sidens indhold med andre

Oplysninger omkring de tekniske aktiviteter på blodproduktområdet, der gives i forbindelse med en årsredegørelse, er et af de specifikke krav i bekendtgørelsen om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

De årlige redegørelser præsenterer en oversigt over funktionerne og analysen af aktiviteterne udført ved blodbankerne i de fem regioner. Rapporterne indeholder oplysninger om blodcentrernes tappevirksomhed, f.eks. antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapninger, antallet af transfusioner og anvendelsesprofiler for forskellige typer af blodkomponenter.

Derudover indeholder de informationer om indberettede positive smittemarkører, samt alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser. Data er også præsenteret om plasma leveret til et lægemiddelfirma med det formål at fremstille plasmaderivater (dvs. albumin og immunglobuliner), samt en oversigt af disse derivater anvendt i behandlingsklinikker. Vores nationale data gennemgås på årsbasis med tilsvarende oplysninger fra alle medlemsstaterne og kommissionen.