Tryg ældrepleje

Del sidens indhold med andre

Når du oplever forhold ved den pleje eller omsorg, der ydes i hjemmeplejen eller på plejehjem, som du ikke er tryg ved, har du mulighed for at reagere på forskellige måder.

bekymring

  • Du kan indgive en bekymring.
    En bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre til fx en tilsynssag eller læringsindsatser. Vi har fokus på at sikre, at plejen fremover har den tilstrækkelige kvalitet.
  • Du kan klage.
    En klage til Styrelsen for Patientklager kan medføre, at du får medhold, og at der rejses en kritik af det, du har klaget over.
  • Du kan søge erstatning.
    En ansøgning til Patienterstatningen om at få erstatning kan føre til, at du får udbetalt erstatning for den skade, du har fået, som følge af din behandling.