Opfølgning på påbud

Del sidens indhold med andre

Når en plejeenhed får et påbud af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn med krav til den social- og plejefaglige indsats, vil ældretilsynet følge op på påbuddet.

Opfølgning efter påbud vil typisk ske ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører et nyt tilsynsbesøg. Vi vil her fortsætte dialogen med plejeenheden om, hvad der skal til for at opnå den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats, indtil påbuddet kan ophæves.

Sundhedsstyrelsen har foretaget en evaluering af opfølgnings- og læringsforløbene i 13 plejeenheder, der havde modtaget et påbud i første halvdel af 2022.

Læs: Evaluering af opfølgnings- og læringsforløb i plejeenheder, der har modaget et påbud