Opfølgning på påbud

Del sidens indhold med andre

Når en plejeenhed får et påbud af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn med krav til den social- og plejefaglige indsats, vil ældretilsynet følge op på påbuddet.

Opfølgning efter påbud vil typisk ske ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører et nyt tilsynsbesøg. Styrelsen vil fortsætte dialogen med plejeenheden om, hvad der skal til for at opnå den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats, indtil påbuddet kan ophæves. 

Derudover skal plejeenheden tage imod et obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb fra et udgående rejsehold under Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje. Derfor får Videnscenter for værdig ældrepleje besked, når Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn udsteder et påbud til en plejeenhed. 

Så snart tilsynsrapporten med påbuddet bliver offentliggjort, vil plejeenheden blive kontaktet af en konsulent fra Videnscenter for værdig ældrepleje for at aftale et møde for opstart af opfølgnings- og læringsforløbet.