Inspiration og erfaringer

Del sidens indhold med andre

Vi samler løbende viden og erfaringer ind fra Ældretilsynet. De danner grundlag for læringsindsatser, fx temadage, inspirationsartikler og undervisningsmateriale. Vi udgiver også erfaringsopsamlinger, der sammenfatter de fund, der er blevet gjort i forbindelse med tilsynet og som samtidig skitserer de læringspotentialer, vi har identificeret.

Erfaringsopsamlinger

De erfaringer vi får gennem tilsynene sammenfatter vi i en opsamling. Erfaringsopsamlingerne indeholder også læringspotentialer, som vi løbende identificerer. Tilsynet bidrager med læring - både hos de plejeenheder, der får tilsyn og de enheder, der ikke gør. Derfor kan erfaringsopsamlingerne også bruges af dem, der ikke får tilsyn.

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om Ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at Ældretilsynet kommer på besøg.

Se og print information om Ældretilsynet til borgere og pårørende