Vidensdeling

Del sidens indhold med andre

Vidensdeling kan foregå på mange måder: Mundtligt på et dagligt overleveringsmøde, når vagtholdet skifter, i et IT-system eller ved tavlemøder.

Det er vigtigt at have en struktureret praksis, der sikrer, at enhver der skal hjælpe og støtte borgeren, har tilstrækkelig med viden om den enkelte borgers plejebehov – også vikarer. Derudover er det centralt, at alle medarbejderne bliver klædt godt på til de dokumentationssystemer, der er valgt på de enkelte plejeenheder, så de har de rette kompetencer til vidensdelingen.

Læs mere om, hvordan viden på tværs af faggrupper kan deles, og hvorfor dokumentation og vidensdeling også handler om kompetenceudvikling i artiklerne nedenfor.