×

Temaer og målepunkter for tilsyn på ældreområdet

Opdateret 28. september 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens §§ 83 – 87 på ældreområdet. Der er tale om organisationstilsyn. Dvs. tilsyn med den pågældende plejeenhed. Ikke med den enkelte medarbejder.

I bekendtgørelsen for tilsynet er der fastlagt 6 temaer, som er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne:

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
  2. Trivsel og relationer
  3. Målgruppe og metoder
  4. Organisation, ledelse og kompetencer
  5. Procedurer og dokumentation
  6. Aktiviteter og rehabilitering

Målepunkter til det social- og plejefaglige tilsyn - plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser

Udvikling af målepunkter

En lang række interessenter bidrager med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet fastsætter Styrelsen for Patientsikkerhed målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne.