×

Strategisk følgegruppe på ældreområdet

14. november 2018

Strategisk Følgegruppe har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementering og udvikling af ældretilsynet.

Strategisk Følgegruppe bidrager også til afklaring af begrebet ”den fornødne kvalitet” inden for personlig hjælp, omsorg og pleje, til evaluering af læringsmaterialer og vurderer resultaterne af de iværksatte tilsyn og læringsaktiviteter.

Kommissorium for Strategisk følgegruppe

Følgegruppens sammensætning

Den Strategiske Følgegruppe for  består af relevante aktører - herunder KL, Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre faglige organisationer og interesseorganisationer.

Alzheimerforeningen: Bente Møgelhøj 
Dansk Erhverv: Rasmus Larsen Lindblom
Dansk Industri: Felix Dalker
Dansk Sygeplejeråd: Mette Marie Kyed
Dansk Sygepleje Selskab: Melanie Clivaz-Nielsen
Danske Fysioterapeuter: Gurli Petersen 
Danske Handicaporganisationer: Maria Holsaae
Danske Patienter: Anne Knudsen
Danske Patienter: Lea Munk Staugaard
Danske Regioner: Rikke Gravlev Poulsen
Danske SeniorerLise Acthon
Danske Ældreråd: Lisbeth Marie Grøndahl
Ergoterapeutforeningen: Lotte Hemmingsen
FOAJakob Bro
KA Pleje: Claus Bunk
KL: Fie Kjær Brinkmann
Kliniske Diætister -
Kommunal repræsentant – Greve: Marianne Mouritsen Jensen
Kommunal repræsentant – HelsingørJeanett Struck Müller
Kommunal repræsentant – Hillerød: Jeanette Hjermind
Kommunal repræsentant – Sønderborg: Charlotte Gjørup
Kommunal repræsentant - Aalborg: Iben Christensen
Kost og Ernæringsforbundet: Karen Leth
Praktiserende Lægers Organisation -
Selveje Danmark: Jon Thorlacius Krog
Socialstyrelsen: Jesper Dan Jensen
Sundheds- og Ældreministeriet: Trine Toftgaard Lund
Sundhedsstyrelsen: Lone Thomsen 
Ældre Sagen: Nina Bruun
Ældre Sagen: Rikke Hamfeldt

Møder i den strategiske følgegruppe

1. møde, 13 juni 2018

Referat af mødet den 13. juni 2018

Deltagerliste, 13. juni 2018

Præsentation på mødet den 13. juni 2018

2. møde, 29. oktober 2018

Referat af mødet den 29. oktober 2018

Præsentation på mødet den 29. oktober 2018