×

Når du ikke får besøg af tilsynet

13. juli 2018

Samlet set bliver det kun en mindre del af plejeenhederne, der får et tilsynsbesøg et givent år. Men den læring, de tilsynsførende drager af besøgene, skal gerne komme hele ældreområdet til gavn.

Som plejeenhed kan du og dine kolleger med fordel orientere jer i de målepunkter, som styrelsen bruger på tilsyn og se, om der er noget, I kan arbejde videre med.

Læring

Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende publicere inspiration til indsatser baseret på resultaterne fra tilsynene. Der kan også komme temadage, seminarer og konferencer baseret på den viden, tilsynene genererer.