×

Instrukser

13. november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed var formand for en arbejdsgruppe om instrukser. Arbejdsgruppen skulle vurdere kravene til, hvordan lokale ledelser udarbejdede instrukser, og om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen var tilstrækkelig klare og tidssvarende. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde den 17. september 2018.

Her finder du Arbejdsgruppens rapport om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen

Her finder du Bilag 1. Tilmeldte til interessentmødet den 22. maj 2018 vedrørende instruks- og ansvarsforhold i patientbehandlingen

Her finder du Kommissorium for arbejdsgruppen om instrukser

Lovgivning

Her kan du læse Vejledning om udfærdigelse af instrukser (nr. 9001 af 20. november 2000)