×

Epikriser

Opdateret 22. maj 2019

En epikrise er en skriftlig overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge, enten ved udskrivelse eller ved anden afslutning af et behandlingsforløb. Epikriser sendes kun mellem læger – dvs. at vejledningen ikke gælder ved kommunikation om afslutning af andre typer forløb, f.eks. behandling hos fysioterapeut.

Det er typisk en sygehuslæge, der sender epikrisen til patientens praktiserende læge, men det kan også være læger, der arbejder i klinikker, vagtlægeordninger eller varetager ambulant behandling, og som skal skrive en epikrise, når et behandlingsforløb afsluttes. Epikrisen er dermed et kommunikationsværktøj til at sikre, at nødvendig viden om patienten samt dennes behandling og forløb videregives, og at patienten får en sammenhængende og sikker behandling.

Se den gældende vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse

Ny vejledning om epikriser fra 1. juli 2019

Den 1. juli 2019 træder den nye vejledning om epikriser i kraft. Formålet med den nye vejledning er, at patienter får en mere sikker overlevering ved udskrivelse fra sygehus til egen læge eller ved anden afslutning af behandlingsforløb f.eks. fra klinikker eller ved ambulant behandling.

Se den nye vejledning om epikriser på retsinformationen

Derudover er der både ny overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og regionerne samt en ny epikrisestandard fra MedCom. Alle disse tiltag er tænkt sammen i en ny løsning, der skal bidrage til øget patientsikkerhed ved sektorovergange.

Den nye vejledning beskriver ikke den styrkede opfølgningsindsats ved sektorovergange (røde og gule epikriser), som er aftalt i overenskomst om almen praksis mellem PLO og RLTN. Danske Regioner har udarbejdet en faglig vejledning herom, herunder brugen af røde, gule, grønne og hvide markeringer i epikriser.

Læs mere om den nye vejledning og bliv klogere på hvad den nye vejledning betyder for dig.