×

Epikriser

30. november 2018

Epikriser er skriftlige overleveringer af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge enten i forbindelse med udskrivelse eller ved anden afslutning af et behandlingsforløb.

Se den gældende vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (nr. 9154 af 22. februar 2007)

Ny vejledning om epikriser fra 1. juli 2019

Den 1. juli 2019 træder en ny vejledning om epikriser i kraft. Formålet med den nye vejledning er, at patienter får en mere sikker overlevering ved udskrivelse fra sygehus til egen læge eller ved anden afslutning af behandlingsforløb fx fra klinikker eller ved ambulant behandling.

Her kan du finde link til den nye epikrisevejledning,

Vejledning om epikriser nr. 10036 af 30. november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed er i samarbejde med Lægeforeningen, Danske Regioner, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom i gang med at forberede informationsmateriale og proces for implementering af den nye epikrisevejledning i første halvår af 2019.

Her er et par af de vigtigste ændringer, som gælder fra 1. juli 2019

  • Sygehuslægen skal markere hvilke epikriser, der anbefales, at der følges op på hos egen læge.
  • Sygehuslægen skal udfylde et fritekstfelt med kort beskrivelse af, hvilken opfølgning, der anbefales hos egen læge.
  • Egen læge modtager epikrisen i sin indbakke. Epikrisen er markeret, så det er tydeligt og dermed mere overskueligt hvilke patienter, der anbefales opfølgning for. Den enkelte epikrise vil også blive mere overskuelig, da anbefalingsfeltet vil fremgå allerøverst.
  • Epikriser, der ikke er markeret til opfølgning, skal egen læge orientere sig i, når der er anledning til det, og senest ved første kontakt med patienten efter modtagelse af epikrisen.