×

Epikriser

Opdateret 1. juli 2019

En epikrise er en skriftlig overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge, enten ved udskrivelse eller ved anden afslutning af et behandlingsforløb. Epikriser sendes kun mellem læger – dvs. at vejledningen ikke gælder ved kommunikation om afslutning af andre typer forløb, f.eks. behandling hos fysioterapeut.

Det er typisk en sygehuslæge, der sender epikrisen til patientens praktiserende læge, men det kan også være læger, der arbejder i klinikker, vagtlægeordninger eller varetager ambulant behandling, og som skal skrive en epikrise, når et behandlingsforløb afsluttes. Epikrisen er et kommunikationsværktøj til at sikre, at nødvendig viden om patienten samt dennes behandling og forløb videregives, og at patienten får en sammenhængende og sikker behandling.

Vejledning om epikriser

Formålet med vejledningen om epikriser er, at patienter får en mere sikker overlevering ved udskrivelse fra sygehus til egen læge eller ved anden afslutning af behandlingsforløb f.eks. fra klinikker eller ved ambulant behandling.

Se vejledningen om epikriser på retsinformationen.dk

Læs mere om vejledningen og bliv klogere på hvad den betyder for dig.

Derudover er der både ny overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og regionerne samt en ny epikrisestandard fra MedCom. Alle disse tiltag er tænkt sammen i en ny løsning, der skal bidrage til øget patientsikkerhed ved sektorovergange.

Vejledningen beskriver ikke den styrkede opfølgningsindsats ved sektorovergange (røde og gule epikriser), som er aftalt i overenskomst om almen praksis mellem PLO og RLTN. Danske Regioner har udarbejdet en faglig vejledning, herunder om brugen af røde, gule, grønne og hvide markeringer i epikriser.

Patientsikre epikriser

Folder til sygehuslæger

Læs vores folder om patientsikre epikriser for sygehuslæger

Folder til praktiserende læger

Læs vores folder om patientsikre epikriser for praktiserende læger