×

Vand

Opdateret 18. maj 2009

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet miljømedicinske udtalelser inden for emneområderne badning, drikkevand og brug af regnvand.

Udtalelserne er samlet i menuen.

Rådgivning om beskyttelse af menneskers sundhed gives især i tilfælde, hvor der er tale om mere komplicerede forhold, og hvor der ikke alene kan henvises til eksisterende vejledninger.

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning rådgiver ved at deltage i møder med kommunale og regionale myndigheder om vandindvinding og vandforsyning og ved at besvare henvendelser fra myndighederne. Enhederne for Tilsyn og Rådgivning medvirker, når kommunen udarbejder vandforsyningsplaner og drøfter, hvordan kontrollen med drikkevandsboringer skal tilrettelægges. Rådgivningen har et noget varierende indhold fra region til region på grund af forskelle mellem land og by, jordlagenes forskellige beskaffenhed og den varierende forekomst af forurening.

Der dukker hele tiden nye problemstillinger op, så selv om der gennem en årrække er udarbejdet normer og vejledninger for en række problemstillinger og enkelte stoffer, er der løbende behov for rådgivning.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds råd om forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand, notat af juli 2011

Statens Serum Instituts retningslinjer ved vandskader

Fødevarestyrelsen om forholdsregler ved oversvømmelse i fødevarevirksomheder