×

Jordforurening

Opdateret 19. september 2017

Regioner og kommuner har ofte behov for en sundhedsfaglig rådgivning om, hvor meget af en forurening, der skal fjernes, fordi det ikke altid er økonomisk og teknisk muligt at fjerne hele forureningen. I sær i de tilfælde, hvor der er tale om mere komplicerede forhold, hvor der ikke alene kan henvises til eksisterende vejledninger, rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed andre myndigheder.

Almindeligvis behandles sagerne skriftligt, men enhederne for Tilsyn og Rådgivning deltager i visse tilfælde i møder om behovet for rensning af giftgrunde, der bruges eller planlægges at blive brugt til boliger, børneinstitutioner, rekreative formål med videre. Derudover behandles sager, hvor kommunen anmoder om specifikke sundhedsfaglige kommentarer til konkrete byggeprojekter. Et andet område er rådgivning af beboere på grunde med lettere forurenet jord.

Daginstitutioner

De mulige sundhedsmæssige konsekvenser af daginstitutioners beliggenhed på forurenede grunde er et diskuteret emne.

I 1995 udtalte Sundhedsstyrelsen, at hvor børneinstitutioner viser sig at være etableret på forurenede grunde, er der sundhedsfagligt grundlag for at iværksætte oprydning med etablering af et 1 meter tykt dæklag af jord, som overholder de vejledende jordkvalitetskriterier, idet arealanvendelsen falder i kategorien ”særlig følsom”.

Miljøstyrelsen har fastsat jordkvalitetskriterier for en række stoffer og rådgivning om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre for at undgå sundhedsrisici fra den forurenede jord. Læs vejledning 7/2000 fra Miljøstyrelsen.

Det bør sikres, at sand i sandkasser og andre steder, for eksempel som faldunderlag, ikke kontamineres med dyreekskrementer.

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder kraftigt rensning af sandkasser med kemiske midler som for eksempel Steribayrol, R eller Sandrein, R. Begge har sundhedsskadelige effekter.