×

Jord

Opdateret 5. oktober 2009

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver andre myndigheder om en eventuel sundhedsskadelig virkning af miljøfremmede stoffer ved benyttelse af forurenet jord især i de tilfælde, hvor der er tale om mere komplicerede forhold, og hvor der ikke alene kan henvises til eksisterende vejledninger.

Regioner og kommuner har ofte behov for en sundhedsfaglig rådgivning om, hvor meget af en forurening, der skal fjernes, fordi det ikke altid er økonomisk og teknisk muligt at fjerne hele forureningen.

Almindeligvis behandles sagerne skriftligt, men enhederne for Tilsyn og Rådgivning deltager i visse tilfælde i møder om behovet for rensning af giftgrunde, der bruges eller planlægges at blive brugt til boliger, børneinstitutioner, rekreative formål med videre. Derudover behandles sager, hvor kommunen anmoder om specifikke sundhedsfaglige kommentarer til konkrete byggeprojekter. Et andet område er rådgivning af beboere på grunde med lettere forurenet jord.

Tilsyn og Rådgivning Øst har udarbejdet en rapport med beskrivelse af den sundhedsmæssige betydning af jordforurening med bly og benz(a)pyren i København og Frederiksberg Kommune.

Relevante udgivelser

Jordforurening og sundhedsrisiko