×

Miljømedicin og hygiejne

Opdateret 14. december 2015

Miljøet indvirker på sundheden overalt hvor vi befinder os, indendørs og udendørs, i boliger, institutioner, skoler, på arbejdspladser, i transportmidler med videre. Det sker for eksempel gennem luft, jord, vand, fødevarer og ved brug af produkter.

Styrelsen for Patientsikkerheds kontorer for Tilsyn og Rådgivning rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan for eksempel være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, luftforurening fra særligt forurenende virksomheder, antenner til mobilkommunikation og andre faktorer, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at der gøres en central indsats over for miljøfaktorer, der kan skade sundheden. Det sker blandt andet ved at deltage i arbejdsgrupper på tværs af forskellige ministerier, herunder den tværministerielle koordinerende arbejdsgruppe, som skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats over for miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed deltager også i udvikling af arbejdet med miljø og sundhed internationalt i Norden, WHO og EU.