×

Lovforslag om tilsyn på ældreområdet

Opdateret 13. januar 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Tilsynets skal efter planen gennemføres i en forsøgsperiode på 4 år.

Satspuljepartierne er enige om, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018.

Se lovforslaget om tilsyn på ældreområdet