×

Ligsyn og obduktion

Opdateret 9. november 2011

Ligsyn foretages af en læge, der afgør om døden er indtrådt.

Ligsyn

Ligsyn foretages af en læge, der afgør om døden er indtrådt. Dødsattestens side 1 anvendes af begravelsesmyndigheden og oplysningerne på dødsattestens side 2 om dødsårsag og dødsmåde registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Under en række omstændigheder, som er beskrevet på siden om retslægelige ligsyn, skal den læge, der konstaterer et dødsfald, kontakte politiet.

Relevant lovgivning

Sundhedsloven LBK no.913 af 13. juli 2010

Bekendtgørelse nr. 320 af 27. marts 2007 om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion

Vejledning nr. 10101 af 19. december 2006 om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester

Vejledning nr. 100 af 7. december 2006 om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner mv. (hospitalsobduktioner)

Vejledning nr. 101 af 8. december 2006 om samtykke til transplantation fra afdøde personer

Ligsyn og obduktion

Reglerne om ligsyn, obduktion og transplantation mv. findes i Sundhedsloven,  lov nr. 546 af 24. juni 2005 i kapitel 12, 55-57. Kapitel 12 handler om transplantation fra levende og afdøde personer. Kapitlerne 55-57 omhandler regler om dødens konstatering, ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet, retslægeligt ligsyn, dødsattester og omsorg for lig. Herudover er der regler om retslægelig obduktion og lægevidenskabelig obduktion.