×

Årsberetninger

Opdateret 21. juli 2016
 • Årsberetning om Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2017

  | 6. juni 2018 |

  Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet var i 2017 helt oppe at runde 200.000. Det viser Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Den lille stigen

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

  | 27. april 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt. I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2015

  | 8. april 2016 |

  Der blev i 2015 rapporteret godt 183.000 utilsigtede hændelser. DPSD årsberetningen for 2015 er delt i to publikationer: DPSD Årsberetningen 2015 indeholder en opgørelse over Styrel

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2014

  | 6. april 2015 |

  Der blev i 2014 rapporteret godt 182.000 utilsigtede hændelser. DPSD årsberetningen for 2014 er delt i to publikationer: DPSD Årsberetningen 2014  indeholder en opgørelse over P

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2013

  | 7. april 2014 |

  Der blev i 2013 rapporteret 182.000 utilsigtede hændelser. Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) for 2013 er delt i tre publikationer. Del 1 DPSD årsberetn

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2012

  | 8. april 2013 |

  Der blev i 2012 rapporteret 155.791 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på knapt 60 procent i forhold til 2011. Langt den overvejende del af denne stigning skyldes øget aktivitet i kommunerne.

 • Årsrapport 2009 - DPSD

  | 23. marts 2010 |

  Dansk Patientsikkerhedsdatabase Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: februar 2010 Sprog: Dansk Yderligere emneord: utilsigtede hændelser patientsikkerhed patienters retsstilling datab