×

Udgivelser om læring

Opdateret 6. januar 2017

Det er et overordnet strategisk mål for Styrelsen for Patientsikkerhed, at styrelsens viden om utilsigtede hændelser, patientklager og erstatningssager skal nyttiggøres for at skabe merværdi for sundhedsvæsenets aktører, så Styrelsen for Patientsikkerhed derved bidrager til forbedringer af patientsikkerheden og kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.