×

Læringsmateriale

Opdateret 13. november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en række læringsmaterialer, som kan tjene til generel inspiration og støtte i hverdagens arbejde med patientsikkerhed.

Læringsmaterialet tager udgangspunkt i de syv lægemidler, lægemiddelgrupper og specifikke risikosituationer, som er mest problematiske.

Materialer

Cases

Huskelister

Pjece