×

Regionale superbrugere

Opdateret 23. maj 2018

Region Hovedstaden

  • Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, patientsikkerhed@regionh.dk (ved henvendelse om uopsættelige spørgsmål kan du kontakte 38 66 60 51 / 38 66 60 60)

Region Sjælland

Region Nordjylland

Sygehusområdet

  • Tilde Jensen, tj@rn.dk, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

Praksisområdet

Den Præhospitale Virksomhed

  • Agnete Lund Sørensen, agls@rn.dk, Sdr. Skovvej 3E, 1. sal, 9000 Aalborg

Specialsektoren

Region Midtjylland

Regional DPSD-administrator

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Hospitalsenheden Horsens

Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland

Praksisområder inkl. speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, tandlæger og apoteker

Præhospital og ambulancer i Region Midtjylland

Region Syddanmark

Regional DPSD-administrator

Sygehus Sønderjylland (SHS)

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sygehus Lillebælt (SLB)

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Psykiatrien i Region Syddanmark

Kong Christian X’s Gigthospital

Privathospitaler