×

Projekter – læring i sundhedsvæsenet

1. juli 2019

Vi anser læring for at være en integreret del af alle vores områder, som f.eks. det sundhedsfaglige tilsyn, patientklager og Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Derfor arbejder vi hele tiden sammen med det øvrige sundhedsvæsen om en række projekter, som forbedrer patientsikkerheden. Her kan du løbende følge med i, hvilke projekter vi har i gang og hvad der sker med dem. 

Projekt: Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet

Projektet ’Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet’ undersøger, hvordan vi skaber den bedste balance mellem læring, patientsikkerhed og de ressourcer, der bruges på rapportering af utilsigtede hændelser. 

Læs mere om projektet