×

OBS-meddelelser

 • Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug

  | 2. juli 2019 |

  Der er risiko for doseringsfejl ved håndtering af Pradaxa®, når lægemidlet tages ud af originalpakningen før brugstidspunktet. Pradaxa® skal opbevares i den originale

 • OBS-meddelelse: Tvivl om doseringen ved skift mellem Tresiba® 100, FlexTouch® og Tresiba® 200, FlexTouch®

  | 26. februar 2019 |

  Tresiba® FlexTouch® findes henholdsvis i styrkerne 100 IE/ml og 200 IE/ml. Hvis der sker et skift fra én styrke til en anden, skal dosis i antal enheder ikke omregnes. Den intelligente dosistæller er designet, så det antal enheder, der vises i dosistællerens vindue, er den reelle dosis i enheder – uanset pennens styrke.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke

  | 9. november 2018 |

  Der er risiko for doseringsfejl ved ordination med Xarelto® (Rivaroxaban) Startpakke, da medicinhåndteringsmoduler ikke kan håndtere komplekse doseringer. Startpakken indeholder tabletter med to forskellige styrker.

 • Vær opmærksom på sammenklapning af lunger efter akupunktur

  | 2. oktober 2017 |

  Praktiserende læger, visitation og vagtlæger skal være opmærksomme på, at patienter, som henvender sig med vejrtrækningsproblemer eller brystsmerter efter akupunktur, kan have pneumothorax og bør udredes.

 • Bupivacain må ikke gives intravaskulært

  | 12. september 2017 |

  På seks måneder har Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget fire rapporter om utilsigtede hændelser, hvor patienter har fået det lokalbedøvende middel bupivacain intravaskulært. Bupivacain må ikke gives intravaskulært (direkte i et blodkar), men skal administreres enten epiduralt (i rummet mellem rygmarvshinde og kranie) eller som lokalbedøvelse. Det kan forårsage forgiftning, hvis midlet bliver givet intravaskulært.

 • Vær opmærksom på overdosering med methotrexat på grund af daglig behandling i stedet for ugentlig

  | 7. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed modtager fortsat løbende utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), hvor en patient er blevet overdoseret ved at have fået methotrexat tabletter dagligt i stedet for en gang om ugen. Inden for det sidste år har styrelsen modtaget tre hændelser, der har medført indlæggelse. Patienterne har ved indlæggelserne været knoglemarvpåvirkede og har haft en behandlingskrævende infektion, og i et enkelt tilfælde var hændelsen fatal.

 • Vær opmærksom på interaktionen mellem warfarin og miconazol-mundhulegel

  | 30. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed modtager stadig utilsigtede hændelser, hvor samtidig ordination af warfarin (fx Marevan) og miconazol-mundhulegel (fx Brentan), har haft alvorlige konsekvenser for patienten.

 • Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®)

  | 13. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder.

 • Vær opmærksom ved brug af Chlordiazepoxid i akut behandling af alkoholabstinens

  | 6. juni 2017 |

  Siden 2015 er der fra sygehuse blevet rapporteret fire utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor patienter efter akut abstinensbehandling med chlordiazepoxid får respirationsproblemer og bliver bevidsthedspåvirket. Alle de rapporterede tilfælde har været livstruende – og i et enkelt tilfælde var hændelsen fatal.