×

Nationalt Forum

Opdateret 14. november 2016

Nationalt Forum blev nedlagt 11. oktober 2016. Forummets opgaver blev overtaget af den strategiske følgegruppe for det risikobaserede tilsyn.

Nationalt Forum er et samarbejdsforum for centrale myndigheder og sundhedsvæsenet, der på strategisk niveau koordinerer samarbejdet om læring og rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Nationalt Forum består af aktører i sundhedsvæsenet.

Nationalt Forum drøfter fokusområder for læring og udviklingsinitiativer på tværs af lokale, regionale og centrale initiativer.

Opgaver og funktioner

 • debat- og udviklingsforum for Styrelsen for Patientsikkerheds strategi og visioner på læringsområdet
 • drøftelser af fokusområder og bistand til prioritering i forhold til læring og udviklingsinitiativer
 • bistand til koordinering mellem det lokale og centrale niveau
 • bistand til evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds udmeldinger.

Sammensætning

 • én repræsentant fra hver region
 • én repræsentant for Danske Regioner
 • to kommunale repræsentanter (udpeget af Kommunernes Landsforening)
 • én repræsentant for Kommunernes Landsforening
 • én repræsentant for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker
 • én repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet
 • én repræsentant for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • én repræsentant for Lægeforeningen
 • én repræsentant for Dansk Sygeplejeråd
 • én repræsentant for Fag og Arbejde (FOA)
 • én repræsentant for Danske Patienter
 • én repræsentant for Danske Handicaporganisationer
 • én repræsentant for Patienterstatningen
 • én repræsentant for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
 • tre repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed.