×

The Internationale Medicin Safety Network (IMSN)

14. november 2016

The Internationale Medicin Safety Network (IMSN) er et internationalt netværk med fokus på at forbedre patientsikkerheden i relation til medicineringen.

Medlemmerne enten har eller er på vej til at etablere databaser, som indsamler rapporter om medicineringsfejl og levere analyse af rapporterne til brug i forebyggende aktiviteter i sundhedsvæsenet.

Formålet med netværket er primært:

  • at tilskynde til og fremme udviklingen af rapporteringssystemer til indsamling af medicineringsfejl.
  • at fremme international udveksling af erfaringer som øge sikkerheden omkring medicineringspraksis.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan med vores lange erfaring med rapportering af utilsigtede hændelser og patientsikkerhedsarbejde hjælpe andre lande på vej i udviklingen af et rapporteringssystem. Samarbejdet giver desuden Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at diskutere problemer med og få inspiration af de andre medlemslande omkring arbejdet med patientsikkerhed.

Du kan læse mere om IMSN på deres egen hjemmeside.