×

Dansk Patientsikkerheds­database (DPSD)

Opdateret 14. november 2016

DPSD er en forkortelse for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Databasen drives og supporteres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsvæsenets rapporteringssystem til utilsigtede hændelser administreres af DPSD. På baggrund af analyse af de utilsigtede hændelser, som rapporteres, udgiver DPSD forskellige publikationer som OBS-meddelelser, nyhedsbreve, temanumre og årsrapporter. Disse kan læses under Udgivelser.

Rapportér en utilsigtet hændelse

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål her, så send det til le-kontor@patientombuddet.dk.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.

Du skal rapportere utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Du skal dog ikke rapportere bivirkninger ved medicin.

Du skal rapportere de utilsigtede hændelser, som du selv er impliceret i og hændelser, du bliver opmærksom på hos andre.

Hvem skal rapportere?

Alle i sundhedsvæsenet kan rapportere utilsigtede hændelser. Men følgende personalegrupper har pligt til at rapportere:

  • Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disse ansvar (fx. en lægesekretær, der tager blodprøver på en patient)
  • Ambulancebehandlere
  • Apotekere
  • Apotekspersonale

Hvad er formålet med rapporteringen?

Rapporteringssystemet til utilsigtede hændelser skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.

Når din rapport er færdigbehandlet, hvor hændelsen har fundet sted, bliver den anonymiseret og sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, som indsamler og formidler viden til sundhedsvæsenet på baggrund af hændelser fra hele landet.

Hvad skal rapporteres?

Du skal rapportere utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Du skal dog ikke rapportere bivirkninger ved medicin.

Du skal rapportere de utilsigtede hændelser, som du selv er impliceret i og hændelser, du bliver opmærksom på hos andre.

Hvem modtager rapporteringen?

Din rapport bliver sendt til den region, kommune eller privathospital, hvor hændelsen fandt sted.

Kun de ansvarlige for rapporteringssystemet kan se din rapport. Når rapporten er færdigbehandlet i lokalt, sendes den videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Din rapport bliver anonymiseret før den sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, dvs. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke se, hvem der har foretaget rapporteringen.

Hvornår skal rapporteringen ske?

For at kunne forebygge at en tilsvarende hændelse sker igen, er det vigtigt, at rapporteringen sker så hurtigt som muligt. Du skal derfor rapportere hurtigst muligt efter, du er blevet opmærksom på, at der er sket en hændelse, også selv om der er gået uger eller måske måneder fra det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted.

Hvem ser rapporten?

Din rapport bliver sendt til den region, kommune eller privathospital, hvor hændelsen fandt sted.

Kun de ansvarlige for rapporteringssystemet kan se din rapport. Når rapporten er færdigbehandlet i lokalt, sendes den videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Din rapport bliver anonymiseret før den sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, dvs. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke se, hvem der har foretaget rapporteringen.

Kan jeg forvente svar på min rapportering?

Du modtager ikke noget svar på din rapport, men alle rapporteringer af utilsigtede hændelser bliver læst, og de oplevelser, du rapporterer, anvendes til at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Kan man være anonym?

Formålet med rapporteringen er læring, hvorved gentagelser forebygges. For at få mest læring ud af hændelsen er det ofte nødvendigt at følge op på den.

Det er derfor vigtigt, at den person, der regionalt, kommunalt eller på privathospitalet analyserer hændelsen har dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnummer og eventuelle mailadresse.

Dine kontaktoplysninger slettes før rapporten sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. du ikke på baggrund af rapporteringen kan få sanktioner fra arbejdsgiveren, Styrelsen for Patientsikkerhed eller domstolene.

Der er mulighed for, at du kan rapportere anonymt.