×

Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet

Opdateret 12. november 2018

I 2012 blev Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet etableret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er Udvalgets opgave, at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om problemstillinger på medicinområdet, herunder

  • At udarbejde og vedligeholde en national liste over risikosituationslægemidler
  • At fremkomme med forslag til tiltag, der kan forbedre patienters sikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse
  • At rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om potentielle risikofaktorer vedrørende lægemiddelanvendelse.

Udvalget er sammensat af et bredt udsnit af repræsentanter, der har en klinisk-farmakologisk viden om lægemidler, praktisk erfaring med medicinering og viden om medicineringsfejl.

Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet pr. 9. oktober 2018.

ORGANISATION

DELTAGER

Amgros

Charlotte Meinicke, Farmaceut

Apotekerforeningen

Rikke Lundal Nielsen, Farmaceut

Region Hovedstaden

Annemarie Hellebek, Overlæge ph.d.
Enhedschef for Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed

Danske Regioner

Else Marie Damsgaard, Geriater - Region Midtjylland
Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Birgitte Klindt Poulsen, Overlæge - Region Nordjylland
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Formand for Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet

Helene Lønborg, Sygeplejerske – Region Sydjylland, fælles akut modtagelse, Esbjerg

Dansk Lægemiddel Information A/S

Christianna Marinakis, Informationsfarmaceut

Giftlinjen

Kim Dalhoff, Overlæge, ekstern klinisk lektor
Bispebjerg Hospital

København Universitet

Kim Dalhoff, Ekstern klinisk lektor, overlæge
Institut for Diagnostiske Fag

Syddansk Universitet

Daniel Pilsgaard Henriksen, Læge ph.d.
Lungemedicinsk afdeling, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital

Kommunernes Landsforening

Jeanette Hjermind, sygeplejerske, cand.cur. Plejecenterleder for Sophienborg plejecenter

Lægemiddel-industriforeningen

Mikkel Møller Rasmussen, Konsulent, Lif

Styrelsen for Patientsikkerhed

Pia Knudsen, Farmaceut ph.d.
Koordinator og kontaktperson for Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet, Vidensformidling og Læring

Maj Stougaard, Konsulent, Vidensformidling og Læring

Lena Graversen, Overlæge, Chef for Vidensformidling og Læring

Helle Lerche Nordlund, Oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning Øst

Amila Zekovic, farmaceut, Vidensformidling og læring

Pharmakon

Rikke Nørgaard Hansen, Farmaceut, Afdelingen for forskning og udvikling

Lægemiddelstyrelsen

Lone Stengelshøj Olsen, Farmaceut/humanbiolog, Sektionsleder i Laboratoriet og Inspektion

Tanja Erichsen, Sektionsleder i Lægemiddelovervågning DK

Aarhus Universitet

Lars Peter Nielsen, Afdelingsleder, lektor, overlæge
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus

Sundhedsstyrelsen

Søren Troels Christensen, Farmaceut, ph.d., Akademisk Medarbejder
Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Beredskab, Indsatser for Rationel Farmakoterapi