×

Temadage om patientsikkerhed på bosteder

Opdateret 17. september 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed afholder to temadage i hhv. november 2018 og januar 2019, hvor du kan få råd og inspiration til, hvordan man kan varetage sundhedsfaglige opgaver på bosteder.

På mange bosteder varetager personalet opgaver af sundhedsfaglig karakter, fx dosering af medicin til beboere. Det stiller nogle særlige krav, bl.a. i forhold til sikker håndtering af medicin, sundhedsfaglig dokumentation og instrukser for det sundhedsfaglige arbejde.

På to temadage vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan forskellige bosteder har arbejdet med at indføre sikre arbejdsgange for de sundhedsfaglige opgaver. Der vil være rig mulighed for at lære af hinandens erfaringer og få råd og inspiration fra nogle af de bosteder, der allerede har gjort et stort stykke arbejde for at styrke patientsikkerheden. Derudover vil der være mulighed for at høre om regler og rammer for arbejdet med sundhedsfaglige opgaver på bosteder.
Temadagene henvender sig til ledere af bosteder og andre med interesse for området.

Program

9.00-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.05: Velkomst

10.05-10.45: Tilsyn med bosteder: Hvad har vi set, og hvilke erfaringer har vi gjort?  v. Styrelsen for Patientsikkerhed

10.45-11.15: Regler og rammer for det sundhedsfaglige arbejde på bosteder v. Styrelsen for Patientsikkerhed

11.15-11.30: Patienterstatningen og det sociale område v. Patienterstatningen

11.30-12.30: Frokost

12.30-13.15: Erfaringer fra et bosted: Sådan har vi arbejdet med patientsikkerhed

13.15-14.00: I sikre hænder: Forebyggelse af medicinfejl på botilbud v. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

14.00-14.30: Kaffepause

14.30-15.15: Erfaringer fra et bosted: Sådan har vi arbejdet med patientsikkerhed

15.15-15.45: Opsamling og spørgsmål fra salen

15.45-16.00: Afslutning v. Styrelsen for Patientsikkerhed

Praktisk information

Tid og sted

21. november 2018 kl. 9:00-16:00
Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens

Temadagen i Horsens er overtegnet, og der er lukket for tilmeldinger.

17. januar 2019 kl. 9:00-16:00
Scandic København
Vester Søgade 6
1601 København V

Temadagen i København er overtegnet, og der er lukket for tilmeldinger.

Pris

500 DKK inkl. forplejning

Kontakt

Nina Jagd Andersen, tlf. 93 51 87 03