×

Temadage om patientsikkerhed på bosteder

Opdateret 20. februar 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed afholder tre temadage i 2019, hvor du kan få råd og inspiration til, hvordan man kan varetage sundhedsfaglige opgaver på bosteder.

På mange bosteder varetager personalet opgaver af sundhedsfaglig karakter, fx dosering af medicin til beboere. Det stiller nogle særlige krav, bl.a. i forhold til sikker håndtering af medicin, sundhedsfaglig dokumentation og instrukser for det sundhedsfaglige arbejde.

På temadagene vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan bosteder kan arbejde med at indføre sikre arbejdsgange for de sundhedsfaglige opgaver. Derudover vil der være mulighed for at høre om regler og rammer for arbejdet med sundhedsfaglige opgaver på bosteder. 

Temadagene henvender sig til ledere af bosteder og andre med interesse for området.

Tilmelding er bindende og hver deltager skal tilmeldes enkeltvis. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Praktisk information

Tid og sted

6. marts 2019 kl. 9:30-16:00

Scandic København
Vester Søgade 6, 1601 København V
Se Scandic København på kort

Se programmet for temadagen d. 6. marts her

21. marts 2019 kl. 9:30-16:00
Hotel Opus
Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Se Hotel Opus på kort

Tilmeld dig temadagen d. 21. marts her
Se programmet for temadagen d. 21. marts her

Kontakt

Nina Jagd Andersen, tlf. 93 51 87 03

Materiale fra tidligere temadage

København 17. januar 2019

Styrelsen for Patientsikkerheds præsentation vedr. patientsikkerhed på bosteder

Oplæg fra Patienterstatningen

Oplæg fra Bocenter Tranbjerg

Oplæg fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Oplæg fra Helsingør kommune

Horsens den 21. november 2018

Præsentation og introduktion til temadagen v/ Styrelsen for Patientsikkerhed

Patienterstatningen og det sociale område v/ Patienterstatningen

Præsentation v/ Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Præsentation v/ Bocenter Tranbjerg