×

Antipsykotika og demens

Opdateret 4. januar 2019

Vær med til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom

Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.

Inspirationsfilm til læger

I denne film kan du se, hvad du som læge skal være opmærksom på, når du overvejer at udskrive antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom

Undervisningsmateriale til plejepersonale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin. Materialet er udarbejdet som en guide, som fasttilknyttede læger på plejecenter eller andre lægefaglige konsulenter kan benytte til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonale.

Du kan hente undervisningsmaterialet her