×

Behandling af ansøgning om nyt kørekort

Opdateret 1. august 2017

Ansøgningen om nyt kørekort eller fornyelse af kørekortet skal indsendes eller afleveres til Borgerservice i kommunen.

Reglerne kan noget forenklet resumeres således: Hvis den praktiserende læge har afkrydset ja i en eller flere af rubrikkerne på side 2 og 3 og/eller udfyldt kommentarer på side 4, vil sagen blive videresendt til et af politiets to administrative centre i henholdsvis Holstebro og Høje Taastrup. De fleste sager videresendes herefter til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bistår politiet med sundhedsfaglig rådgivning.

Det kan være nødvendigt at bede om yderligere oplysninger. Hvis det er tilfældet, bliver kørekortkontoret bedt om at skaffe disse oplysninger fra ansøgeren. Når de nødvendige oplysninger foreligger, modtager politiet herefter en sundhedsfaglig vurdering af sagen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering indeholder en anbefaling til politiet, og politiet kan herefter træffe afgørelse om at udstede eller forny kørekortet til ansøger, eventuelt med de relevante vilkår. Kørekortkontoret sender herefter sin afgørelse til ansøgeren. Afgørelsen kan ankes til Færdselsstyrelsen.

Bilinspektøren rådgiver politiets administrative centre om krav til særlig indretning af biler og afholdelse af vejledende helbredsmæssig køretest. Prøve ved bilinspektøren vil sædvanligvis blive afholdt hvis der er fysiske handicap og der er behov for specialindretning. Bilinspektøren skal godkende særlig indretning af køretøjet, også selvom indretningen bygger på en testning fra for eksempel Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU). Der kan også afholdes vejledende helbredsmæssig køretest ved bilinspektøren, hvis der er mistanke om psykiske mangler, demens og lignende.