×

Din kørekortsag i Styrelsen for Patientsikkerhed

Opdateret 27. september 2018

Sagsbehandlingstiden i Styrelsen for Patientsikkerhed kan variere. Typisk behandler vi sagen på 3 - 4 uger.

Din kørekortssag i Sundhedsstyrelsen

Nye kørekortsregler trådte i kraft 1. juli 2017

Slut med lægetjek af ældre bilister

Nye regler fra 1. juli betyder, at det obligatoriske lægetjek for bilister, som er 75 år og derover, udgår.

Fremover er et kørekort gyldigt i 15 år, og skal derefter fornys administrativt.

Det obligatoriske lægetjek udgår dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner for deres kørekort på grund af helbredsforhold som for eksempel diabetes og epilepsi. I den situation kræver fornyelse af kørekortet ved udløb fortsat en lægeerklæring, uanset bilistens alder. Også fornyelse af stort kørekort (gruppe 2) kræver fortsat en lægeerklæring.

Kørekort- og diabetesattest

Kørekortattest 

Diabetesattest 

Læs mere om ændringerne og reglerne

Fakta om de nye regler for kørekort til ældre bilister

Nyhed: 1. juli er det slut med lægetjek for ældre bilister

Ny vejledning med helbredskrav til kørekort i pdf-venligt format

Tillæg til vejledning om helbredskrav til kørekort

Artikel 'Nye regler om bilkørsel og helbred' i Månedsskrift for Almen Praksis december 2017 (pdf)

Relevant lovgivning

Vejledning nr. 9693 af 1. august 2017 om helbredskrav til kørekort

Bekendtgørelse om kørekort BEK nr 815 af 21/06/2017 (kørekortbekendtgørelsen)

Cirkulære 1H nr. 9045 af 1. februar 2013 om kørekort (til politiet og kommunerne)