×

Helbred og kørekort

Opdateret 12. februar 2018

Her kan du læse mere om reglerne om helbred og kørekort. Med nye regler pr. 1. juli 2017 kræves der ikke længere en lægeattest ved fornyelse af kørekort i gruppe 1(almindelig bil og motorcykel), som udløber på grund af alder. Der kræves som hidtil lægeattest ved første kørekort, ved fornyelse af stort kørekort, og hvis man har en tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold. 

Kørekort og trafikmedicin

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger, politiet, andre myndigheder og forvaltninger om trafikmedicinske spørgsmål.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort rettes til den praktiserende læge eller relevant sygehuslæge, som ved behov kan søge vejledning hos enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Randers, Kolding eller København afhængigt af bopæl. Det samme gælder spørgsmål til ansøgning om dispensation for styrthjelm eller sikkerhedssele.

Kørekort og cannabis

Når en patient får behandling med lægemidler, der er baseret på enten naturligt eller syntetisk cannabis, kan det påvirke evnen til at køre bil. Derfor har lægen en vigtig rolle med at vurdere, om patienten er i stand til at føre en bil sikkert på trods af behandlingen. Styrelsen for Patientsikkerhed har en række anbefalinger til læger, som skal tage stilling til eventuelle kørselsforbud for patienter, der modtager behandling med lægemidler, der er baseret på cannabis. Anbefalingerne forholder sig også specifikt til patienter, der er i behandling med medicinsk cannabis under forsøgsordningen. Læs anbefalingerne.

Lovgivning

Vejledning nr. 9693 af 1. august 2017 om helbredskrav til kørekort. Læs også pdf-venlig version

Bekendtgørelse om kørekort BEK nr 815 af 21/06/2017(kørekortbekendtgørelsen)